2022

Februar

Torsdag den 10. februar kl. 17.00.
Færøerne før og nu.

Første foredrag om Færøerne holdes af journalist og forfatter Lisbeth Nebelong, som er medlem af vores forening.
Færøerne gennemgår i disse år en forrygende udvikling. Økonomien boomer, befolkningstallet stiger, kulturlivet blomstrer.
Også turisterne har fået øje for landets uspolerede natur, dets gastronomi, kunst, design og arkitiktur.
Hun gør kort rede for Færøernes tidligste historie og folder de seneste hundrede år og forholdet til Danmark ud.
Foredraget suppleres  af en billedkavalkade om det lille land i rigsfællesskabet.

Foredraget foregår i Fennebergsalen på Stadsbiblioteket.
Gratis adgang for Forening Nordens medlemmer. Entré for andre 50 kr.

OBS I tilfælde af nødvendig aflysning pga. coronasitiuationen, bliver det meddelt på foreningens hjemmeside. http://lyngby.foreningen-norden.dk. Ved aflysning flyttes den efterfølgende generalforsamling til den 13. april.

Efter foredraget er der Ordinær Generalforsamling i Lyngby-Taarbæk Lokalafdeling.
Dagsorden efter vedtægternes § 3, stk. 3. (-findes under Vedtægter her på hjemmesiden)
Eventuelle forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til formanden, hanne.ekstrand@gmail.com, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Marts

Onsdag den 30. marts kl. 17.00.
Færøsk kunst.

Foreningen NORDEN og Lyngby Kunstforening inviterer til foredrag om færøsk kunst. Foredragsholderen er kunsthistorikeren Nils Ohrt, tidligere museumsdirektør for Færøernes Kunstmuseum i Tórshavn. I sit foredrag vil han behandle de nationale motiver i færøsk kunst, med særligt henblik på den finurlige popkunstner Edward Fuglø.

Foredraget foregår i Fennebergsalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28.
Der er gratis adgang for medlemmer af Foreningen NORDEN og medlemmer af Lyngby Kunstforening. Entré for ikke-medlemmer er 50 kr., der i perioden 1.- 16. marts indbetales på konto 1551-1033220, mærket “Foredrag”. Husk at opgive navn.

Af pladshensyn er forhåndstilmelding nødvendig. Det skal ske i perioden 1.- 16. marts til kunstforeningens sekretær, Tove Løvsgren, på mail: lovsgren@youmail.dk eller tlf. 28818000.

April

Onsdag den 13. april kl. 17.00
Astmahjemmet i Kongsberg — en norsk-dansk historie.

Som norsk tak for dansk støtte under 2. verdenskrig blev der i 1950 oprettet et behandlingshjem i Kongsberg for danske børn med astma.
Herefter blev hold på 45-60 udvalgte danske børn tre gange om året sejlet med DFDS op til et fire måneders ophold på Astmahjemmet. Udvælgelsen skete i regi af Røde Kors. Astmahjemmet stod for sanatoriebehandling, undervisning og beskæftigelse, med vægt på frisk luft, sund kost, motion socialt samvær, natur, kunst og kultur. Astmahjemmet eksisterede til 1979.
Tre astmavenner: Susanne Bülow, Michael Munck og Karen Mørck, der i alderen 4-14 år havde i alt 12 ophold. De fortæller historien om Astmahjemmet og om børns sygdom og pleje i datidens sundhedsvæsen.
Der er etableret et fællesskab mellem tidligere astmabørn i foreningen Astmahjemkongsberg, og her ønsker man, at historien om Astmahjemmet bliver fortalt og udbredt for eftertiden.

Foredraget foregår i Fennebergsalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28.
Gratis adgang for Foreningens NORDENs medlemmer. Entré for andre 50 kr.

Juni

Lørdag den 4. juni
Sommertur til Skånes østkyst. 

Vi planlægger atter en bustur til Skåne med de mange kulturminder for os danskere. Vi skal ud til den østlige del af landskabet, den del, der på svensk kaldes Österlen. Formiddagens hovedattraktion bliver kirken i Væ (sv.:Vä) bygget af kong Niels og hans dronning omkring år 1120 og med enestående kalkmalerier.
Frokosten skal indtages i havnebyen Åhus, som var en meget vigtig by i middelalderen med borg og kirke.
Hjemturen går gennem det naturskønne Österlenske landskab med eftermiddagskaffe i kaffestugan Andrarum.
Det endelige program vil være færdigt i april og bliver sendt ud via vores mailserver og lagt på hjemmesiden.
Turen starter formodentlig fra Jernbanepladsen lørdag den 4. juni kl. 9.00 og slutter samme sted ca. kl. 19.00. Det præcise mødested meddeles ved tilmeldingen.
Pris: kr. 700 for medlemmer og 750 for gæster. Prisen omfatter bustransport, frokost, kaffe og entréer.
Tilmelding senest lørdag den 21. maj til Anders Nielsen på telefon 30504191, eller på mail: kiogan@webspeed.dk. Når tilmeldingen er modtaget, indsættes betalingen på foreningens konto i Danske Bank 1551 6795889.

 

—–

Arrangementer i øvrigt med nordisk tilknytning.

Læsekreds om Nordisk litteratur.

Foreningen NORDEN afholder læsekreds om Nordisk litteratur. Deltagerne mødes en gang om måneden tirsdag kl. 13 – 15.
Møderne foregår på Frivilligcenteret, Rustenborgvej 2A.
Leder af læsekredsen er Monica Munch.
Det er gratis at være med, men tilmelding er nødvendig, da deltagerantallet er begrænset.
Tilmelding sker til Monica Munch på telefon 23208030, eller på mail munchmonica@gmail.com