2024

Marts

Fredag den 1. marts kl. 17.00.
Polarforskeren Ejnar Mikkelsens togt gennem tilværelsen og Grønlands ødemarker 1909-1912.

Geolog Naja Mikkelsen, som er tilknyttet Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser, fortæller om sin farfar, polarforskeren Ejnar Mikkelsens liv og hans færd på ekspeditionen i Nordøstgrønland 1909- 1912.
Hun har arbejdet med klimaforskning i Grønland med fokus på Nordøstgrønland og Polarhavet og været medlem af en række internationale fora og arktiske kommissioner. I dag er hun medlem af bl.a. Arktisk Instituts bestyrelse og bestyrelsen for Kvindelige Eventyres Klub.

Efter foredraget er der Generalforsamling.

Arrangementet foregår i Fennebergsalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28.
Gratis adgang for Forening NORDEN’s medlemmer. Entré for andre 50 kr.

 

Onsdag den 27. marts kl. 16.30.
Det nordiske landskabsmaleri.

Foreningen NORDEN og Lyngby Kunstforening inviterer til foredrag om det nordiske landskabsmaleri. Foredragsholderen er kunsthistorikeren Tom Jørgensen, som har været kunstanmelder, men i dag redaktør af Kunstavisen. Desuden er Tom Jensen redaktør af 101 kunstner-bøgerne.
Man plejer at sige, at de nordiske lande er meget ens, politisk, økonomisk og kulturelt. Som foredraget vil vise, er der dog alligevel forskel mellem danske, norske, svenske og finske kunstnere.

Foredraget foregår i Fennebergsalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28.
Gratis adgang for medlemmer af Forening NORDEN og Lyngby Kunstforening. Entré for andre 50 kr.
Af pladshensyn er forhåndstilmelding nødvendig. Det skal ske i perioden 1.-16. marts til kunstforeningens sekretær, Tove Løvsgren på mail lovsgren@youmail.dk med oplysning om navn og hvilken forening man er medlem af.. De medlemmer af NORDEN, der ikke har mulighed for at tilmelde sig på mail, kan i stedet tilmelde sig til Kjeld Kristensen tlf. 20581295.

April

Torsdag den 11. april kl. 16.30
Gøngerne – frihedshelte eller teorister?

Lars Christensen, ph.d. i historie og forfatter, fortæller om gøngerne i 1600-tallet og sætter dem ind i Nordens historie. Det gør han med baggrund i sine storværker “Svenskekrigene 1657-1660. Danmark på kanten af udslettelse” og “Den danske drøm om revanche. Store Nordiske Krig 1700-1721”.
Gøngerne har en særlig mytisk karakter både i Sverige og i Danmark. Under svenskekrigene var gøngerne berømte og berygtede for deres frihedstrang, modstandsvilje og frihedstrang. En kamp der i perioder var umådelig brutal og blev udkæmpet med alle midler.

Foredraget giver en historisk baggrund for noget af det, vi skal se på turen til det nordlige Skåne den 25. maj.

Arrangementet foregår i Fennebergsalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28.
Gratis adgang for Foreningen Nordens medlemmer, Entré for andre 50 kr.

Maj

Lørdag den 25. maj.
Sommertur til det nordlige Skåne

Vi kører over Øresundsbron, gennem Lund og til herregården Bosjökloster mellem de to Ringsøer, hvor vi bliver vist rundt i det flotte haveanlæg. Videre går turen forbi Vätterryds gravplads til herregården Hovdala syd for Finjasøen. Den var under svenskekrigene centrum for blodige krigshandlinger, hvor gøngerne og snaphanerne var indblandet. Nu er der café , hvor vi skal spise lunch. Vi kører videre til Finja kirke nord for Finjasøen. Kirken udmærker sig med at have romanske kalkmalerier. Turen går videre mod øst til Söderåsen, hvor vi skal op på Skäralid, hvor der er en flot udsigt over det nordlige Skåne. Tilbage over Øresund med færgen Helsingør – Helsingborg.

Turen starter fra busstoppestedet i den sydlige ende af Jernbanepladsen lørdag den 25. maj kl. 9.00 og slutter samme sted ca. kl. 19.
Pris: Kr. 750 for medlemmer og kr. 800 for gæster. Prisen omfatter bustransport, frokost, kaffe og entréer.

Tilmelding senest den 8. maj til Anders Nielsen på tlf. 30504191, eller på mail: kiogan@webspeed.dk.
Når tilmeldingen er modtaget, indsættes betalingen på foreningens konto i Danske Bank 1551 6795889.

 


 

Arrangementer i øvrigt med nordisk tilknytning.

Læsekreds om Nordisk litteratur.

Foreningen NORDEN afholder læsekreds om Nordisk litteratur. Deltagerne mødes en gang om måneden tirsdag kl. 13 – 15.
Møderne foregår på Frivilligcenteret, Rustenborgvej 2A.
Leder af læsekredsen er Monica Munch.
Det er gratis at være med, men tilmelding er nødvendig, da deltagerantallet er begrænset.
Tilmelding sker til Monica Munch på telefon 23208030, eller på mail munchmonica@gmail.com