Om den første tid

Mogens Thrige, formand 1974-80, har bladet i de gamle protokoller.

Konstituerende møde.
D. 29. Aug. 1945 holdt Lyngby-Taarbæk lokalforening af Foreningen “Norden” konstituerende Møde paa Hotel Lyngby.
Ved den første generalforsamling 19/09 1945 blev ikke mindre end 17 kandidater opstillet, heraf blev 9 valgt.
Et stort medlemstal gav grundlag for god deltagelse i arrangementerne.
Protokollen oplyser, at der i 1946 var 581 medlemmer, i 1951 701, så står det lidt stille et par år, men vokser igen, i 1959 var der 1039 og i 1961 var man oppe på 1200 medlemmer!

————————————————-

Generalforsamling  fredag den 10. marts 2023, i Fennebergsalen, Stadsbiblioteket i Lyngby.

Dagsorden i henhold til Vedtægter for Foreningen NORDENs lokalafdelinger §3 stk. 3

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.
Hanne Ekstrand forelægger beretningen.

3. Det reviderede regnskab.
Kasserer Anne Mette Johansen forelægger regnskabet for 2022

4. Forslag fra lokalstyrelsen.
Styrelsen foreslår, at arbejdet med foreningens program fordeles på grupper og personer, som vist på skema, som er udsendt med ekstranummeret af “NYT FRA” ultimo februar og med mail den 27.02.2023.
a. Drøftelse og vedtagelse af forslaget.
b. Valg af medlemmer til opgaverne.

5. Forslag fra lokalforeningens medlemmer.
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af medlemmer til lokalstyrelsen.
Susanne Bülow, Pamela Østensen og Tage Christensen er på valg.
Ingen af de tre ønsker genvalg.

7. Valg af revisorer.
Anders Nielsen og Jørgen Wendt er villige til genvalg.

8. Eventuelt.

PDF fil: Formandsberetning til generalforsamlingen

PDF fil: Referat Generalforsamling 2023

PDF fil: NORDEN arbejdsopgaver 2023

PDF fil: Generalforsamling 2024