2020

Februar

Tirsdag den 11. februar kl. 19.00
Optakt, betydning og grænselandet i dag

I 100-året for Genforningen i 1920 kommer Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole, og fortæller om optakten til Genforeningen, dens betydning og om grænselandet i dag. Genforeningen var den største begivenhed i danmarkshistorien i det 20. århundrede. Det kan næppe overvurderes, hvor dyb smerten var over nederlaget i 1864 og tabet af hertugdømmet Slesvig og hvor stor glæden blev i 1920.
Med Tysklands nederlag i Første Verdenskrig og Versaillestraktaten i 1919 blev genforeningen mulig, hvorved der opstod et nyt grænseland med et dansk mindretal i Sydslesvig og et tysk mindretal i Sønderjylland. Tyskland har fra at være vores arvefjende ændret sig til i dag at være vores nærmeste allierede.
Foredraget foregår i Fennebergsalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28.
Gratis adgang for Foreningen NORDENs medlemmer. Entrè for andre 50 kr.

Marts

Torsdag den 5. marts kl. 19.00.
Slesvig – en del af Norden og en grænseregion i Europa 1920 – 2020. + Ordinær generalforsamling

100 år efter afslutningen af Første Verdenskrig og året for den danske genforening med Sønderjylland, har den danske og tyske regering udråbt et venskabsår 2020 og samtidig foreslået, at begge mindretal optages som UNESCOs immateriel verdenskulturarv.
Journalisten Siegfried Matlok, tidligere chefredaktør ved det tyske mindretals avis Der Nordschleswiger, ser tilbage på de mørke stationer i de sidste 100 år og fortæller om de fremskridt, som især siden 1955 og 1972 er opstået i forholdet, ikke mindst i grænselandet. Så godt, at mange endda betragter det dansk-tyske grænseland som et forbillede for hele verden! Eller har mindretallene måske sejret sig ihjel? Matlok analyserer nutidens store problemer, ikke mindst i europæisk sammenhæng, men ser også på muligheder og risici, som fremtiden kan bringe.
Det hele foregår i Fennebergsalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28.
Gratis for medlemmer. Entrè for andre 50 kr.
———-
I pausen bagefter byder foreningen på et glas. Derefter afholdes der Generalforsamling i Lyngby-Taarbæk lokalforening.
Dagsorden efter vedtægterne (ses her på hjemmesiden under VEDTÆGTER).
Formandens beretning ledsages af et billedshow over årets gang i foreningen. Hanne Ekstrand, Anders Nielsen, Kjeld Kristensen og Thyge Svenstrup er på valg. Næstformand Anders Nielsen ønsker ikke genvalg; de øvrige tre styrelsesmedlemmer er villige til genvalg. Desuden ønsker Kirsten Hermandsen at udtræde af styrelsen. Desuden skal der også vælges to nye revisorer.
Eventuelle forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til formanden, hanne.ekstrand@gmail.com, senest 20. februar.

Mandag den 23.marts kl. 18.00 i Lindegaarden  
Nordens Dag.                                                                      A F L Y S T


Igen i år kan vi fejre Nordens Dag på selve dagen. Det gør vi med spisning, sang og godt samvær.
Vi får besøg af Hans Ulrik Nielsen, som er leder af Ballerup Musikfestivals viseaftner.
Serveringen er god mad fra Frøken Friis, med kaffe bagefter.
Arrangementet foregår i Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, i Kgs. Lyngby.
Pris for deltagelse: 200 kr. for medlemmer, 250 kr. for gæster.
Tilmelding senest den 16. marts til Hanne Ekstrand på mobil 22203325, eller på mail hanne.ekstrand@gmail.com. Når tilmeldingen er modtaget og bekræftet, indsættes beløbet på foreningens konto i Danske Bank, 1551 6795889

Juni

Mandag – onsdag den 8.-10. juni                                  A F L Y S T
Sommertur til Slesvig
I anledning af 100-året for Nordslesvigs genforening med kongeriget går årets sommertur til landsdelen Slesvig og det tyske Sydslesvig.
Turen vil forme sig som en rundtur i Slesvig fra nord til syd. Vi kører ind i Slesvig ved Frederikshøj, der hvor Christian X red over grænsen på den hvide hest. Vi kommer gennem Flensborg på hvor vej til vort logi, som er Sydslesvigs danske Ungdomsforenings kursussted Christianslyst i landsdelen Angel.
Tirsdag er helliget Slesvig by med omegn: Hedeby og Dannevirke. Onsdag skal vi sydpå til grænsefloden Ejderen. Den indgik fra 1784 til 1896 som en del af Ejderkanalen, som var forløberen for Kielerkanalen. Vi kører nordpå gennem marsklandet til Noldemuseet, som vi skal besøge inden kursen går mod Lyngby.
Deltagere vil få tilsendt detailjeret program i løbet af foråret.
Turen starter fra Jernbanepladsen ved Invita mandag den 8. juni kl. 9.00. Vi er tilbage i Lyngby onsdag den 10. juni ca. kl. 19. HUSK PAS.
Prisen for et dobbeltværelse er for medlemmer kr. 3000, for gæster kr. 3200; tillæg for enkeltværelse kr. 150. Prisen omfatter bustransporten, logi, alle måltider og entrèer.
Tilmelding senest 28. februar til Anders Nielsen på telefon 30504191 eller på mail kiogan@webspeed.dk. Når tilmeldingen er modtaget og bekræftet, indsættes betalingen på foreningens konto i Danske Bank, 1551 6795889.

————

Arrangementer i øvrigt med nordisk tilknytning.

Læsekreds om Nordisk litteratur.

Foreningen NORDEN afholder læsekreds om Nordisk litteratur. Deltagerne mødes en gang om måneden tirsdag kl. 13 – 16.
Møderne foregår på Frivilligcenteret, Rustenborgvej 2A.
Leder af læsekredsen er Monica Munch.
Det er gratis at være med, men tilmelding er nødvendig, da deltagerantallet er begrænset.
Tilmelding sker til Monica Munch på telefon 23208030, eller på mail munchmonica@gmail.com