Velkommen til Lyngby-Taarbæk lokalafdelings hjemmeside

erimitageslottet

Foreningen NORDENs lokalafdeling i Lyngby-Taarbæk kommune arbejder for at sprede oplysning om nordiske forhold med henblik på at styrke og udvikle de nordiske folks samvirke.

Som medlem – modtager du landsbladet NORDISKE, 4 gange om året. I januarnummeret medfølger et righoldigt rejsekatalog.

Som medlem – modtager du lokalafdelingens blad NYT FRA FORENINGEN NORDEN, 2 gange årligt.

Lokal-afdelingen er stiftet den 29. august 1945. Afdelingen har pt. 289 medlemmer (februar 2020).

 

Aktuelle arrangementer, kort – til din kalender for foråret 2020.

 

                                 I 2020 fejrer vi 100 året for Genforeningen af Sønderjylland.

Genforeningen 2020. Optakt, betydning og grænselandet i dag. Tirsdag den 11. februar kl 19.00 på Stadsbiblioteket.
Forstander for Rødding Højskole Mads Rykind-Eriksen kommer og fortæller om Genforeningen og dens betydning og det nye grænseland, der opstod dengang, med et dansk mindretal syd for grænsen og et tysk mindretal nord for grænsen. Han perspektiverer til den politiske udvikling i verden i dag.

Slesvig – en del af Norden og en grænseregion i Europa 1920 – 2020. Torsdag den 5. marts kl. 19.00 på Stadsbiblioteket.
Den dansk-tyske journalist, tidligere chefredaktør ved det tyske mindretals avis, Der Nordschleswiger, Sigfried Matlok fortæller os om de dansk-tyske relationer i grænselandet set i et historisk og nutidigt europæisk perspektiv.– Efter foredraget er der Generalforsamling.

Nordens Dag. Mandag den 23. marts kl 18 i Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8.  AFLYST
Igen i år kan vi fejre Nordens Dag på selve dagen. Det gør vi med spisning og sang Vi får besøg af Hans Ulrik Nielsen, som er leder af Ballerup Musikfestivals viseaftner. Serveringen er god mand fra Frøken Friis.
Pris for deltagelse: 200 kr. for medlemmer, 250 kr. for gæster. Tilmelding senest den 16. marts. Se hvordan under “Arrangementer”

Sommertur til Slesvig. Mandag den 8.-10. juni.  AFLYST
I anledning af 100-året for Nordslesvigs genforening med kongeriget går årets sommertur til landsdelen Slesvig; det danske Nordslesvig og det tyske Sydslesvig. Turen vil forme sig som en rundtur i Slesvig fra nord til syd. Vi besøger bl.a. den gamle grænse, Slesvig by, Hedeby og Dannevirke, samt grænsefloden Ejderen og til sidst Noldemuseet i marsken.
Pris for deltagelse: Medlemmer 3000 kr i dobbeltværelse, gæster 3200 kr.; tillæg for enkeltværelse kr. 150. Prisen omfatter bustransporten, logi, alle måltider og entréer. Tilmelding senest 28. februar. Se hvordan under “Arrangementer”
Turen starter fra Jernbanepladsen ved Invita mandag kl 9.00. Vi er tilbage onsdag den 10. juni ca. kl. 19. HUSK PAS.

Se mere information under  “Arrangementer”.